×

Dự án ProtectUs

Tham gia nỗ lực làm chậm sự lây lan!

Tham gia nỗ lực làm chậm sự lây lan!

Tôi rất mong được trở thành một phần trong nỗ lực giúp đỡ trong cuộc khủng hoảng đại dịch.

Khi tham gia Hackathon, tôi nảy ra ý tưởng tạo ra một trang web tên là Project-protectUs cho phép những người đam mê máy in 3D truy cập trang web và in các thiết kế PPE sẽ được liệt kê ở đó và gửi chúng đến bệnh viện với chi phí rất thấp.

Mặc dù đây không phải là một dự án quá thành công do có nhiều quy định cũng như đại dịch dường như sắp kết thúc vào mùa hè, nhưng tôi đã tham gia một cuộc thi hackathon khác với tên gọi 'Hack 4 The People' với một đội ngũ nhiệt tình xây dựng một ứng dụng sẽ

Tôi và nhóm mới của tôi đang có kế hoạch sử dụng Project-protectU để cung cấp PPE cho các quốc gia ở Châu Phi.

Đánh tôi đi!

Tôi có phù hợp với nhu cầu của bạn và muốn cùng nhau tạo ra điều gì đó tuyệt vời không? tin nhắn!