×

Augment Bionics

Sản xuất cánh tay sinh học rẻ nhất!

Quản lý trong khi thích ứng


Ý tưởng tạo ra những chiếc cụt chi phí thấp đã truyền cảm hứng cho tôi tham gia nhóm.

Trong khi đang cố gắng thích nghi với cuộc sống đại học, tôi cũng dành thời gian để tìm hiểu thêm về các hiệp hội khác nhau do sinh viên lãnh đạo xung quanh trường đại học.
Tôi đã là thành viên của đội trong suốt năm đầu tiên ở trường đại học.

Trong khi quản lý và tư vấn cho nhóm phụ của mình, tôi cũng dành nhiều thời gian để học các công nghệ quan trọng khác như phần mềm điều khiển luồng (Git), tham gia các hội thảo Kỹ thuật Điện với mục đích tìm hiểu những kiến ​​​​thức cơ bản về Arduino bằng cách xây dựng các dự án nhỏ.

Tất nhiên, việc tham gia nhóm không phải là không có bài học.

Đánh tôi đi!

Tôi có phù hợp với nhu cầu của bạn và muốn cùng nhau tạo ra điều gì đó tuyệt vời không? tin nhắn!